„70 % těhotenství a porodů je normálních, nekomplikovaných a spadají do primární péče.“

World Health Organization
1999

co chceme přinést do českého porodnictví?

Vytvořit a zavést fungující systém primární porodní péče, která je založená na fyziologii procesu, prevenci a podpoře zdraví matky i dítěte.

Zavést bezpečné, běžně dostupné a fungující modely kontinuální a komplexní péče pro ženy těhotné, rodící i ženy po porodu.

Propojit primární a sekundární péči v ucelený systém a nabídnout ženám možnost volby, jak o ně bude pečováno a kde porodí.

Změnit povědomí odborníků i laické veřejnosti o fyziologii procesu těhotenství i porodu, a to dle odborně podložených faktů.

Zvýšit respekt i úctu k porodnímu procesu ženy a jejího dítěte.


Jsme přesvědčeni, že je nezbytné:

  • nabídnout komplexní systém péče o těhotné a rodící ženy a ženy po porodu v ČR
  • rozšířit vzdělávání porodních asistentek
  • spolupracovat s lékaři na úrovni odborné debaty a aktivní kooperace
  • propojit a navázat spolupráci mezi dalšími organizacemi pohybujících se na scéně českého porodnictví
  • pracovat na osvětě veřejnosti o dalších možnostech porodní péče
  • navázat spolupráci se zdravotními pojišťovnami
  • docílit legislativních úprav
  • zapojit muže do tématu, například vytvořením „mužské skupiny“ podporující aktivně citlivý přístup k jejich ženám a dětem
  • vytvořit terapeutickou skupinu řešící traumata žen, rodin, zdravotnictví, porodních asistentek a celé společnosti

Cítíte to stejně?

Podpořte nás.

Nikdy není pozdě, začít dělat věci lépe.