Porod by měl být Váš největší úspěch,
ne Váš největší strach.

Jane Weideman

 

Chci projekt podpořit finančně

Jsme lidé, kteří chtějí rozvíjet možnosti zdravého a šťastného vstupu do života. Rádi bychom ženám v České republice přiblížili možnosti péče vyspělých zemí, která je pro většinu žen bezpečná, citlivá, pro miminko vhodnější a v konečném důsledku také levnější.

Šíře projektu Jak jinak je ohromující a stojí na dobrovolné práci lidí, kteří vědí, že způsob, jak přicházíme na svět, naše životy a tím i celou společnost, velmi ovlivňuje.

Podpořte nás. Přesně Vám řekneme, jak jsme Vaše peníze využili.

Rádi bychom pořádali odborné diskuse, veřejné akce, vydali informační materiály a mnoho dalšího, co v naší společnosti chybí.

Za tímto účelem jsme založili veřejnou sbírku na podporu projektu Jak jinak. Na základě darovací smlouvy s možností odečtu z daňového základu můžete zaslat příspěvek na námi zřízený sbírkový účet č. 2100585009/2010 jednorázovým nebo trvalým příkazem. Oceníme i malé částky, například 50 Kč měsíčně. Do vzkazu pro příjemce prosím napište text "Jak jinak".

Děkujeme za Vaši podporu.

Tým Jak jinak