Péče o těhotnou či rodící ženu je založena
na prevenci a snižování rizik, nikoli
na intervenování a hledání patologií. 

 

 

 

PORODNÍ PÉČE VE VYSPĚLÉM SVĚTĚ

V případě fyziologických těhotenství a porodů (60– 80 %) se osvědčuje jako nejefektivnější kontinuální péče s jedním odborníkem - porodní asistentkou.

Na prvním místě je bezpečí, respekt k ženě, dítěti a jejich potřebám; podpora jejich zdraví.

Dítě patří k matce a odděluje se od ní jen za velmi krajních situací.

Je jednoznačně prokázáno, že neopodstatněné zásahy do fyziologie procesu mohou negativně a dlouhodobě ovlivňovat následný vývoj ženy i dítěte.

Z výsledků výzkumů vyplývá, že „většině žen by měla být nabízena možnost péče porodní asistentky, a měly by být podporovány k tomu si o tuto péči říkat.“ (Sandall et al., Cochrane, 2013)

Ženám je legitimně nabízeno vícero možností, jak a kde porodit a prožít těhotenství (porodní domy, porodní centra, porody v komunitním prostředí a jiné pestré způsoby péče).

Inspirujte se třeba v Toronto Birth Centre.