Cesta je ve spolupráci...všichni jsme tu
pro ženu, její dítě a rodinu.

o porodnictví v ČR

Porodnictví v ČR je na špičkové úrovni v akutní, medicínské a zásahové oblasti. V případech, kdy situace vyžaduje lékařský nebo operativní zákrok. Jsme tedy odborníky na tzv. sekundární péči.

Péče o těhotnou ženu se zde zaměřuje hlavně na hledání patologií. Od toho se také odvíjí celý koloběh vyšetření.

Podle WHO je však 60–80 % porodů normálních a nekomplikovaných. A ty spadají do primární péče, kterou zajišťují kvalifikované porodní asistentky. Důraz je kladen hlavně na podporu zdraví a prevenci.

Primární péče v ČR však v podstatě neexistuje a autonomní profese porodních asistentek není státem podporovaná. 

Ve vyspělém světě je přitom systém porodnictví na porodní asistenci přímo postaven!

Jsme na špičkové úrovni medicínské. Proč nechceme být na světové špici i v porodní asistenci? Jde to i jinak