Porod by měl být Váš největší úspěch,
ne Váš největší strach.

Jane Weideman