Respekt, celistvost, spolupráce...

Dodržování etického kodexu a vnitřního fungování týmu "kočíruje" Lenka Kočí :-)

Etický kodex
Jak jinak v etice, komunikaci a spolupráci

RESPEKT k přirozenému procesu narození, života a smrti

CELISTVOST skrze uvědomění souvislostí, plynutí, konání

SPOLUPRÁCE otevírá cesty

– vyjadřují náš komplexní postoj k porodu, k projektu a fungování v něm, k sobě vzájemně i k celému životu

 

Naše záměry jak fungovat v projektu

 • Spojuje nás vize, k jejíž realizaci společně přispíváme. Týmová spolupráce je důležitější, než osobní ambice.
 • Hledáme a rozvíjíme nové způsoby tvorby, vedení, řízení projektu. Společně se učíme, jak dělat věci jinak.
 • Každý z nás má osobní vnitřní odpovědnost, dělá práci jak nejlépe umí a je zodpovědný za její včasné předání týmu.
 • Celostní přístup pro nás znamená vidět věci z více stran a rovin, uvědomovat si souvislosti a návaznost jevů.
 • Podporujeme spojení základních lidských hodnot s moderními vědeckými přístupy.
 • Komunikujeme otevřeně, upřímně, s respektem a hledáním společného porozumění. Dbáme na rovnováhu sdělování a naslouchání.
 • Polaritní a rozdílné názory jsou výzvou k hledání živoucího konsenzu mezi nimi.
 • Pozornost soustřeďujeme především na vytváření a realizaci „dobrých“ obrazů změny.
 • Vědomě uskutečňujeme osobní vývojový proces, máme pochopení pro vývoj druhých lidí. Vzájemně se podporujeme.
 • Uvědomujeme si nezbytnost s odvahou projít bodem zlomu, proměny dosavadních zkušeností.
 • Dáváme čas sebereflexi, zpětným vazbám a reflexi společné práce. Vyvozujeme z nich praktické důsledky.
 • Je etickou povinností každého z nás být nápomocen při reflektování nebo upozornit druhého člena týmu, bude-li jednat mimo rámec etického kodexu.

Hodnoty, které vyznáváme

 • Uvědomění zákonitostí
 • Procesy tvoření
 • Komunikace, spolupráce, podpora
 • Respekt
 • Spojování polarit, rovnováha
 • Poznání
 • Celistvost
 • Lidskost, bezpečí
 • Energie života