Porod by měl být Váš největší úspěch, ne Váš největší strach. 

Jane Weideman

Ke stažení

"Choosing your model of care - perinatel care in New Zealand"
(Vyberte si svůj model péče - perinatální péče na novém Zélandě)
Queensland Centre for Mothers & Babies (2012)
 
"Caseload midwifery care vs standard maternity care for women of any risk"
(Klientela porodní asistence versus standardní porodní péče pro ženy všech rizikových skupin)
(2013)
 
"Effects of continuity of care by a primary midwife on caesarean section rates in women of low obstetric risk"
(Efekty kontinuity péče primárním poskytovatelem - porodní asistentkou na podílu císařských řezů u žen s nízkým rizikem)
(2012)
 
" Midwife-led continuity models vs other models of care for childbearing women (Review)"
(Přehled modelů péče - Kontinuální model péče vedený porodní asistentkou versus další modely péče pro těhotné a rodící ženy)
The Cochrane Collaboration (2013) - Relevantní Cochrane databáze

 
Světová zdravotnická organizace (1999)
 
"Essential competencies for basic midwifery practice"
(Esenciální kompetence pro základní praxi v porodní asistenci, vydáno ICM - Mezinárodní konfederací pro porodní asistentky)
International confederation of midwives (2010, revidováno 2013)
 
"Intrapartum care: care of healthy women and their babies during childbirth"
(Péče v průběhu porodu: Péče o ženy a jejich děti v průběhu těhotenství, porodu a období po porodu)
National Collaborating Centre for Women's and Children's Health (2007)
 
"Primary care in the driver's seat? Organizational reform in European primary care"
(Primární péče na sedačce řidiče? Organizační reforma v evropské primární péči)
European Observatory on Health Systems ad Policies Series (2006)
 

Všechny zde obsažené studie jsou relevantními zdroji a jsou v původním jazyce. V případě vašeho bližšího zájmu, možno získat více informací a zdrojů o tematice prostřednictvím spojení s některým z členů projektového týmu.