Cesta je ve spolupráci...všichni jsme tu pro ženu, její dítě a rodinu.

Český porodní systém potřebuje změny. 

Koncert na Střeláku otevřel diskusi

Koncertem jsme chtěli především vyjádřit sounáležitost s rodinou, která přišla o svého syna Vincenta. Místo podpory v těžké chvíli se jim ze strany státních institucí dostalo jen podezřívání a necitlivosti. Důvodem byl fakt, že se jejich syn narodil a přirozeně zemřel v domácím prostředí. Touto akcí jsme chtěli upozornit veřejnost i média, že rodit, žít a umírat lze i jinak – důstojně a lépe.

Významné osobnosti ze světa kultury, ale i sociologie sdělili svůj názor na české porodnictví a také možnosti péče, které jsou těhotným ženám, matkám i jejich rodinám poskytovány ve vyspělém zahraničí.

Koncert se konal 18. září 2014 na Střeleckém ostrově. Vystoupili Lenka Dusilová, Beata Hlavenková, Clarinet Factory, Eternal Seekers, Yellow Sisters a Vanilla Choice. Jedním z hostů byla také socioložka PhDr. Jiřina Šiklová CSc.

To, jak přicházíme na svět, zásadním způsobem ovlivňuje životy nás všech

Pohled na porod i péči o ženu a dítě není černobílý. Vědecké výzkumy i odborná praxe prokazují, že lze bezpečně rodit mnoha způsoby. A ty český stát nerespektuje. Malý počet žen porodí doma. Ilegálně, bez podpory státu. Ty ostatní nemají jiné možnosti než porod v chirurgickém prostředí. Přitom ve světě velmi dobře funguje systém tzv. primární péče. Ta může být řešena sítí porodních center vedených porodními asistentkami; porodními domy, nebo ambulantními a domácími porody.

Tady skoro jako by se člověk bál otevřít témata, jakými jsou svoboda a práva žen, právo na soukromí, volba polohy a způsobu porodu nebo úlevy od bolesti!

Zkoprnělost a neochotu systému, neznalost veřejnosti i médií se znovu ukázala na postupu státních institucí a nešetrné medializaci v  případě Vincenta a jeho rodičů.

 

 

Koncert pro Vincenta

Tato fotogalerie je prázdná.