MgA. Katarína Zatovičová

16.09.2014 11:30

Záštita a konzultanka projektu.

V r. 1998 jsem rozběhla projekt vědomé a aktivní přípravy na mateřství a rodičovství formou přednášek, workshopu, cvičení a prostoru pro setkávání budoucích rodin. Dnes tento projekt nese název A centrum- Váš průvodce těhotenstvím a rodičovstvím, www.acentrum.eu.

Inspirací pro mne byla hlavně prenatální a postnatální psychologie a její pohled na vnímání lidského života již od početí a jeho možných negativních důsledků z prenatálního období, porodu a prvních okamžiků narození. A také můj osobní život a zkušenosti.

Mým záměrem bylo a je informovat a odkrývat souvislosti vývoje lidské bytosti a možných dopadů prvotních zážitků, které dnes už díky vědeckým potvrzením, vysvětlují následná traumata a jejich působeni na další vývoj lidského života.

Rodící se dítě má v sobě nastavené a uložené všechny informace pro to, aby se umělo narodit, pokud je mu to umožněno ve vyhovujících podmínkách. Dnešní systém porodní péče v mnoha případech vůbec neumožňuje a nerespektuje všechny dostupné informace o mechanizmu nejen porodního procesu pro matku a dítě.

A centrum vytváří prostor pro objektivní a pravdivé informace a podporuje zdravý a celostní přístup. Pomáhá znovuobnovit schopnosti a dovednosti matky a dítěte v sounáležitosti s celou rodinou.

Projekt Jak jinak vnímám jako vyústění a pokračování mých dosavadních aktivit, které směřují, v rámci osvěty porodnických a rodinných témat, k ozdravení celé společnosti. Přináší zviditelnění a potřebu primární péče a hlavně MOŽNOST VOLBY pro přivítání nového člena nejen do rodiny, ale do celé společnosti s působením na respekt, úctu a toleranci všech zúčastněných.

Bylo mi velkou ctí a potěšením stát u zrodu projektu, dávám mu svoji plnou důvěru a podporu. Těším se a věřím, že se díky projektu podaří realizovat vše výše uvedené.