Natálie studovala tři roky medicínu, nyní je porodní asistentka, terapeutka a shiatsu praktikující. Natálie má bakalářské vzdělání v oboru porodní asistence a magisterské vzdělání v oboru psychoterapie na Masarykově univerzitě v Brně. Jako bakalářskou práci udělala studii s názvem: "Komparativní studie českého a holandského porodnictví". Diplomovou práci psala na téma: "Porodní trauma a jak jej ženy, které jím prošly, zpracovávají."  Také studovala magisterské studium na Univerzitě v Amsterdamu a má praxi ze soukromých porodnických center v Nizozemí. V současné době ukončuje Master of Science na Caledonian University v Glasgow. Titul disertační práce je: "Kvalitativní studie, zkoumající preference porodní péče mezi skupinou českých žen, jako možný nástroj pro vytvoření efektivní budoucí primární porodní péče".

V roce 2011 byla zastupovat ČKPA na mezinárodním kongresu porodních asistentek v jihoafrickém Durbanu. Tři roky pracovala v organizačním výboru pro 30.mezinárodní kongres porodních asistentek ICM, který probíhal v červnu 2014 v Praze. Na tomto kongresu měla také svůj workshop Shiatsu for pregnancy and labour.

Natálie je také shiatsu terapeut, absolvovala tříletou školu Shiatsu a tříletou školu akupunktury. Je v akreditovaném komplexním profesionálním psychoterapeutickém výcviku systemického přístupu. Natálie Sedlická využívá všech svých schopností a dovedností k poskytování komplexní kontinuální péče ženám na vysoké úrovni kvality.

Kontaktní e-mail: natalie.sedlicka@jakjinak.info

 

Mgr. Natálie Sedlická

16.09.2014 12:25

Odborná garantka, iniciátorka a koordinátorka projektu.

Dlouhé roky jsem měla v hlavě vizi toho, že bude u nás jednou existovat fungující porodní dům, ve kterém budou mít ženy, jejich děti a celé jejich rodiny láskyplný komfort spojený s bezpečnou, profesionální, odbornou, ale zároveň laskavou a respektující péčí. Čím víc jsem se ale pohybovala v tom, jak u nás prakticky fungování porodnictví vypadá, tím víc jsem se také setkávala se zoufalstvím mnohých žen, z toho jak je s nimi zacházeno a jaké možnosti mají, respektive že prakticky žádné svobodné demokratické možnosti nemají, ba že ani nepřemýšlí nad tím, že by je mohly mít nebo dokonce mohly chtít.

V době globalizace, propojenosti technologií, dostupnosti informací z celého světa je s podivem, že naše společnost nereflektuje základní světové informace o tom, jak má vypadat normálnost porodního procesu. Ze světových výzkumů je zcela zjevné, že na způsobu, jakým naše děti přicházejí na svět záleží víc, než si v současné společnosti dokážeme uvědomit. Období zrození lidského jedince člověka ovlivňuje na nejhlubších úrovních jeho mozkových a vývojových struktur a předurčuje komplexnost jeho dalšího vývoje, např. jeho budoucí schopnost fungovat v sociálním kontextu, schopnost učit se, ale i schopnost milovat a mnoho dalších.

Měla jsem tu příležitost, že jsem se dostala do zahraničí a tudíž k možnosti vidět, že normální není to, co považuje naše současná medicínská společnost za normu. I české ženy a jejich děti (a muži) si zaslouží takovou péči, která bude splňovat světová kritéria nadstandartu. Chtějme péči, která je profesionální, bezpečná a zároveň lidská, postavená na principech „Evidence based medicine“.

Hlavní, na kom záleží v celém tomto období, je žena a její díťě (ve světě se používá termín MotherBaby – sice těhotná a rodící žena je s dítětem považována za jednu neoddělitelnou jednotku a patří neodmyslitelně k sobě). Žila jsem v Nizozemí, a mám zkušenosti s modely péče ve Velké Británii, na Novém Zélandě, v Kanadě a dalších zemích a měla jsem to obrovské štěstí rozhlížet se po světě, rozšiřovat si vědomosti, zkušenosti i obzory a hovořit s odbornými zástupci světové porodní asistence z celého světa. Na jedné věci se shodnou všichni odborníci: jde především o ženu a její dítě, o jejich bezpečí a zachování zdraví. Ovšem náš převládající medicínský model založený na autoritativních intervenujících praktikách, které mohou být ve své podstatě škodlivé, je v přímém rozporu se světovými vědeckými poznatky a praxí.

Konečně – stav našeho porodnictví a množství žen přicházejích s nespokojeností, zoufalostí a naštvaností v ohledu toho, jakou péči u nás dostávají, mě donutilo s tímto stavem začít něco dělat aktivně, a na podzim 2013 jsem ziniciovala tento projekt. Bylo to skutečně v období, kdy už jsem se na situaci dál nemohla dívat. V rámci své terapeutické praxe mně oslovuje velké množství žen, které přicházejí s porodními traumaty, které na mnoha úrovních ukazují nedostatečnost našeho systémového fungování. Ve velké míře se objevují právě i traumata způsobená škodlivými praktikami, nadbytečnými zásahy, násilnickými praktikami a velké zastoupení mají i škodlivé separace dětí od matek, které jsou pro dítě ale i matku těžko hojitelné.

Velmi záhy se však ukázalo, že projekt je daleko obsáhlejší, než jsme si kdo dovedl představit. Ukazuje na obsáhlost a komplexnost změn, které je nutné podstoupit napříč celou naší společností. Do projektu se v současné době zapojuje velké množství lidí, což ukazuje na rozsah potřeby ve společnosti tuto změnu vskutku uskutečnit. Projekt je založen na propojování jednotlivých odvětví, hledání nových cest, na otevřené komunikaci, týmové práci a zároveň vyžaduje i práci s vlastní zodpovědností každého z nás a na osobním vývoji, neboť jen to je cesta, která může změnit celou společnost. Nabízíme zde platformu pro změnu.

Projekt jsme nazvali Jak jinak, protože chceme ukázat jak jinak bychom mohli existovat. Mé fungování v projektu je několikaúrovňové. Poté co jsem přinesla vizi, jsem se pustila do propojování jednotlivých odvětví, vytváření komplexní sítě a hledání souvislostí. Fungování projektu je založeno na spolupráci. Jako součást projektu se tedy považuji za člena koordinační složky, zaštiťuji svou odbornou způsobilostí vytváření dokumentů, sbírání výzkumů, informací o primární porodní péči, poskytuji garanci pilíře vytvoření návrhu nového systému péče postaveného na porodní asistenci, garantuji ho a jsem součástí podprojektu práce terapeutické skupiny. Jsem velmi ráda a poctěna, že mohu být u zrodu nového přístupu a změn nejen v českém porodnictví.

Z celého srdce bych přála i naší české společnosti, aby mohla jednou stanout před takovým stavem porodnické péče, ve kterém budou spokojeni i ženy i odborníci, a ve kterém budeme moci objektivně říci: „Ano, máme být na co pyšní, předáváme našim budoucím generacím dobrý, zdravý a láskyplný start do dalšího života, a tudíž tvoříme správnou budoucnost.“ Přemýšlím, jak by vypadal náš svět již příští generaci, kdybychom našim dětem zajistili láskyplný a respektující příchod na svět? Věřím, že diametrálně lépe! První nádech je v respektu a souladu s životem. Jde to i jinak! Možnosti existují a je jich mnoho!