Připravená = spokojená

16.03.2016 11:58

Porod je jedinečná událost v životě ženy a jejího partnera, stejně tak jako v životě dítěte. Toto konkrétní dítě se rodí jen jednou, toto dítě žena rodí jen jednou. Tato událost se v jejich životě už nikdy nebude opakovat. Už navždy bude tento porod zapsán v jejich myslích a bude nedílnou součástí zkušeností, které určují jejich vnímání života, sebe sama, světa. Proto záleží na způsobu, jakým naše děti přivádíme svět. Máme však možnost ten způsob nějak ovlivnit?

Psychiatr Thomas Verny v knize Rodičovstvo od počatia uvádí: „Porod hraje fundamentální úlohu v tvarování infrastruktury našeho mozku, ve vytváření základu pro naše podvědomí a ve zformování jednotlivých složek naší osobnosti. Naše narození má trvalý dopad na naši psychiku, protože je podepsané na každé buňce našeho těla, na tom, jak je zvrásněný náš mozek a jak je schopný adaptovat se na stres a bolest, a ovlivňuje naši schopnost vytvářet si vztahové vazby a milovat.“

Asi vám je jasné, že těhotenství prožité ve stresu a medikalizovaný porod se zásahy zvenčí může vytvářet určité predispozice, které se mohou působením dalších faktorů v životě projevit a negativně tak ovlivňovat osobnost jednotlivce.

 

Proč si tedy vlastně přát přirozený porod?

Opět budu citovat dr. Thomase Vernyho:

Přirozený, vaginální porod bez lékařského zásahu: Možnost rodit tímto základním způsobem se v současnosti velmi ztížila. A přece takto narozené děti budou mít vůči dětem narozeným jinými moderními způsoby porodů všemožné výhody. Budou mít sklony k velkému sebevědomí, budou plné energie a důvěry ve své vlastní síly.

Pokud dítě bude mít povzbuzující a milující matku, která si ho hned přivine a dá mu pocit jistoty, takové dítě začne život s vírou, že svět je příjemné místo a že ono do něho patří. Jinými slovy, bude se cítit spojené s matkou, se společností i s planetou Zemí.“

Předpokládám, že porodní přání si sestavují hlavně rodiče, kteří si přejí přivést na svět svoje dítě přirozeným způsobem. O přirozeném porodu neleznete více v článku Přirozený porod není módní výstřelek, ale jediná bezpečná volba pro 70 až 80 % žen.

 

Takže stačí přirozeně porodit a máme vyhráno?

Celý proces utváření a prohlubování vztahu s miminkem nekončí ve chvíli jeho narození. Nenechte se zmást, že stačí dítě přirozeně porodit a máte „splněno“. Nyní přichází doba seznamování a zamilovávání se, která potřebuje stejně neomezený čas jako porod a stejně intimní atmosféru bez vyrušování a hlavně bez oddělování dítěte od matky.

Stejně tak platí i z druhé strany – pokud porod neprobíhal ideálně, ale matka si ihned po narození položí čerstvé nahé miminko na své nahé břicho, dává mu tak prostor k adaptaci a jedinečnou možnost k vyrovnání se s negativním zážitkem porodu. Díky kontaktu s dítětem se léčí i ona sama.[1]

Po porodu má dítě stejná očekávání a potřeby, jako mělo v děloze. Mění se jen prostředí a jeho vývojové úkoly. Nastává nekonečně dlouhé období (ne jen 2 hodiny!), kdy se matka do svého dítěte zamilovává a vzájemně si utvářejí hlubokou vazbu.

Toto období se nazývá poporodním bondingem. Matka i dítě se poznávají všemi smysly. Miminko se aktivně hýbe a přisává se k prsu. Tím naplňuje vývojový úkol, se kterým se narodilo a dodává mu to vědomí a víru, že je tady „správně“, že má na to, aby přežilo.

Poporodní bonding postupně přechází v dalších dnech, týdnech a měsících do upevňování vztahové vazby. Podmínkou je i nadále vzájemný kontakt: dítě potřebuje intenzivní kontakt s matkou a matka potřebuje intenzivně cítit své dítě na svém těle.

 

Jak tohle všechno zakomponovat do porodního přání?

Na co hlavně je tedy dobré zaměřit se při tvorbě porodního přání? V podstatě se dá přání přirozeného porodu shrnout třemi body, jež jsou pilíři zdravého a radostného zážitku:

1) dát rodící ženě s respektem, úctou a trpělivostí prostor a čas, aby mohla rodit, jak potřebuje

2) respektovat ženu jako svéprávnou a cítící bytost

3) na dítě se nesahá a dítě se nikam neodnáší! Dítě patří za všech okolností k matce a otci.[2]

Detailně probírám přípravu na porod a tvorbu vlastního porodního přání ve svém eBooku Připravená = spokojená. Součástí eBooku jsou také pracovní listy, které krok za krokem vedou k sepsání vlastního originálního porodního přání. EBook si můžete zakoupit ZDE.

 

Přání nebo plán?

Přiznám se, nemám moc ráda slovní spojení porodní plán. Život ani porod se nedá „plánovat“. V plánování jako kdyby mi nějak chyběla důvěra v sebe a v sílu života, schopnost přijímat změny a určitá pokora před silou, která uvádí život v pohyb.

Přání, nejen letmé, ale přání bytostné, které je tak intenzivní, až je hmatatelné, které znamená 100% víru v přirozený proces a 100% důvěru v sebe i miminko, má však úplně jinou sílu. Má sílu stát se realitou v hmotném světě.

Proto vás místo příkladů různých porodních přání, které byste si tu mohli zkopírovat, přepsat v nich jen osobní údaje a odškrtnout si jako hotovo, budu raději nabádat k sepsání svého vlastního originálního porodního přání.

Sepisováním svého porodního přání se stáváte informovanějšími a vědomějšími, protože si sami hledáte více informací k tomu, jaké možnosti máte, vstřebáváte je a přemýšlíte nad nimi. Tvoříte si tak vlastní realitu. Porodní přání píšete v souladu se svou důvěrou v sebe a miminko a tím pádem věříte tomu, co píšete.

 

Dá se tedy porod dopředu naplánovat?

Dá i nedá. J Naplánovat si možná můžete, v kolik hodin zítra ráno vstanete, co si dáte ke snídani a že po snídani usednete k sepisování svého porodního přání. A nejspíš vám to tak i vyjde, pokud zrovna váš pes nedostane průjem.

K porodu je však potřeba stavit se trochu jinak, než suchým plánováním. Musíte vědět, že máte možnost průběh vašeho porodu už dopředu ovlivnit. Ale jak a co k tomu potřebujete?

K porodu potřebujete být informovaní. Potřebujete znát všechny možnosti, které se vám nabízí a které přirozený porod podporují. Potřebujete si porod často pozitivně vizualizovat, protože tím si tvoříte svou realitu.

Potřebujete plně důvěřovat ženskému tělu a ženy potřebují důvěřovat samy sobě. Potřebujete plně důvěřovat miminku a ctít ho jako vědomou bytost. A k této důvěře potřebujete mít v sobě čisto a uklizeno od strachů a stínů pochyb, které jste si v průběhu života všichni nastřádali. Nepodceňujte proto svou duševní přípravu.

Pak můžete mít porod svého dítěte ve vlastních rukách a vaše přání se skutečně může stát realitou.

 

Na závěr si dovolím ještě jednu citaci již zmíněného psychiatra dr. Thomase Vernyho, ve které shrnuje důležitost duševní přípravy rodičů:

„Vymetání pavučin – duševní očista

Položme si otázku: bude psychologický a fyzický vývoj dítěte ovlivněný emocionální výbavou rodičů? Pro ty z nás, kdo jsme v úzkém kontaktu s moderními výzkumy, by to byla řečnická otázka; odpověď je totiž nad slunce jasnější. Ale tato otázka je na místě: objevy odborníků v této oblasti v průběhu více desetiletí bez pochybností potvrdily, že rodiče mají ohromující vliv na mentální a fyzické atributy dětí, které vychovávají.

Na základě tohoto faktu je zodpovědností každého nastávajícího rodiče vyčistit svoje komory, povymetat všechny pavučiny ve své duši, promluvit si se svým partnerem o všech rozdílech mezi nimi a vyřešit svoje vnitřní konflikty ještě předtím, než přijde na svět nové děťátko.

Za celý svůj život často nasbíráme množství nepotřebných věcí: je to emocionální zátěž plná emocionálních myšlenek, sebeomezujících a škodlivých představ a negativních scénářů. Čím víc jsme si jich vědomi, o to víc jsme schopní svoje problematické oblasti ovládat a o to méně pravděpodobně budeme poškozovat svoje děti naším vlastním mentálním jedem. A zároveň platí, že čím jsme empatičtější a starostlivější, o to víc jsme schopní našim potomkům vštěpovat pocity sebehodnoty, důvěry a lásky.“

 

Přeji vám, ať je váš porod krásným, radostným a posilujícím zážitkem,

Mirka Valašíková Křížová
Mateřství S.R.O. = Snadno, Radostně a Otevřeně
www.mirkakrizova.cz
https://mirkakrizova.cz/ebook-porodni-prani/