ROk jinak: Pomáhám českému porodnictví a hlasuji pro Annu Vršník v projektu "Rok Jinak"

25.10.2014 23:27

HLASOVÁNÍ JIŽ PROBÍHÁ A KONČÍ 28.10. v 15 hod


VOTE FOR CHANGES IN CZECH MIDWIFERY - UNTILL 28.10. 3PM. VOTE FOR ANNA VRSNIK https://rokjinak.cz/divoka-karta/

--------!! FOR ENGLISH SCROLL DOWN !!-------

Vážení a milí,

A je to tady! Máte jedinečnou příležitost podílet se na změnách porodnictví v České Republice! Stačí hlasovat pro Annu Vršník a projekt "Jak jinak" (A centrum) na: https://rokjinak.cz/divoka-karta/

V projektu "Jak jinak" chceme kromě jiného vytvořit funkční model primární porodní péče, jak ho známe z vyspělých zemí EU, kde o většinu rodiček pečuje samostatná porodní asistentka. Také se snažíme o to, aby práce porodní asistentky byla uznávanou autonomní profesí a jejich služby proplácely pojišťovny. Ženy tak budou mít možnost volby místa a způsobu porodu a zároveň bude zajištěno bezpečí pro ně i miminko. Nedílnou součástí naší práce je i osvěta odborníků i laické veřejnosti o tom, že těhotenství a porod jsou zdravé a přirozené procesy.

Náš projekt "Jak jinak" se dostal až do finále "Roku jinak" nadace Vodafone. V našem úsilí nás teď můžete podpořit i Vy - hlasujte pro nás v soutěži "Rok jinak", která nám pomůže získat další profesionálku do našeho týmu, projektovou manažerku Annu Vršník.
Hlasovat můžete zde: https://rokjinak.cz/divoka-karta/

Zabere vám to jen malou chvíli, a je to nejjednodušší a současně velmi účinný způsob, jak můžete pomoci našemu projektu "Jak jinak". Vodafone po vás pouze bude chtít vaše mobilní telefonní číslo, na které vám pošle potvrzovací kód (kvůli férovosti hlasování). Hlasovat můžete hned teď, ale nejpozději do 28.10. do 15:00 hod.


Děkujeme za vaše hlasy a vaši přízeň!

Martin Nemrava
manažer projektu "Jak jinak"
www.jakjinak.info

Natalie Sedlická
iniciátorka a odborná garantka "Jak jinak"
www.jakjinak.info

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Dear friends,

Here it is! You have an unique opportunity to contribute to changes in the birth care system in the Czech Republic! Just vote for Anna Vršník in the "Jak jinak" (A centrum) project here: https://rokjinak.cz/divoka-karta/

The "Jak jinak" project wants to create a functional model of primary maternity care as we know it from developed EU countries and other parts of the world, where the majority of mothers are taken care of by independent midwives. We also aim to ensure that the work of midwives is recognized as autonomous profession and their services are reimbursed by insurance companies. Therefore, women will have the opportunity to choose the place and mode of delivery, and will be provided with security for them and their babies. A significant part of our work is education of professionals and public about the fact that pregnancy and childbirth are primarily healthy and natural processes.

"Jak jinak" got in the finals of "Rok jinak" of the Vodafone Foundation. You can now support us in our efforts too - vote for us in the "Rok jinak", which will help us get another professional in our team, project manager Anna Vršník.
You can vote here: https://rokjinak.cz/divoka-karta/

It takes just a minute, and it's also a very simple and effective way how you can help our project "Jak jinak". Vodafone only want your mobile phone number to which you will be sent a confirmation code (just to ensure fair voting). You can vote right now, but not after Oct 28th by 3 pm.Thank you for your votes and for your support!

Martin Nemrava
project manager "Jak jinak"

Natalie Sedlická
initiator and professional guarantor of "Jak jinak

Tato fotogalerie je prázdná.